Продукти за цигарената индустрия

За клиентите ни в цигарената индустрия разполагаме на склад с широка гама спомагателни материали – в следните основни направления:

С цел задоволяване на нарастващите потребности на индустрията предлагаме и доставка на материали по спецификация и дизайн на клиента.

Принципи:

Основният ни приоритет е удовлетворяване на нуждите на нашите клиенти. Постигаме го чрез спазване на следните водещи принципи в работата:

 • Непрекъснато проучване на тенденциите и новостите в бранша
 • Задоволяване на потребностите на нашите клиенти
 • Предлагане на индивидуални решения за всеки клиент
 • Постоянно подобряване на предлаганите от нас услуги
 • Насърчаване на служителите ни да постигат значими резултати

Цигарената индустрия днес е бързо развиващ се и силно регулиран сектор. Производителите действат в условията на силна пазарна конкуренция, като се стремят да доставят висококачествен и лесно разпознаваем продукт на приемлива цена. В тази връзка Ди Ар Си Трейд ЕООД може да подпомогне цигарените производители, като предложи:

 • Високо качествени материали от водещи производители
 • Материали с доказана машинопригодност за различни класове машини (вкл. високооборотни)
 • Разнообразие на спецификациите за задоволяване на индивидуалните изисквания на клиентите
 • Многообразие на дизайните за постигане на желаната брандова идентичност
 • Адекватно съотношение цена-качество
 • Оптимизиране на складовите запаси чрез бързи срокове на доставка