Products for the printing industry

Печатането е процес на възпроизвеждане на идентичен текст или други изображения, обикновено с мастило върху хартия с използването на машина. Офсетовият печат днес е най-широко разпространеният метод за печат на големи тиражи. За печатането първо се експонират на филм отделните цветова (CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Black), след това се правят плаки, които се монтират на барабана на офсетовата машина. Хартията минава през барабаните, на които има мастило със съответния цвят. Предимство на офсетовия печат е отпечатването на големи количества на ниска себестойност, поради което намира широко приложение в производството на опаковки и етикети за хранителната, козметичната, фармацевтичната и цигарената промишленост. Опаковката винаги е била гаранция за автентичност, оригиналност и творческа активност. Тя е първото виждане и първото усещане за продукта. Неслучайно съдържанието се разпознава именно по опаковката, потребителят се доверява не на друго, а на етикета и опаковката.